Murat Paker

 

1985’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992’de aynı alanda doktora yapmak üzere New York’a, New School for Social Research’e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı. 2005 yılında Türkiye’ye dönene kadar yine New York’ta travma/işkence mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştı. 2005-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yürüttü, yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon verdi. Aynı zamanda kısmi zamanlı özel psikoterapist olarak da çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi’nin Dizi Editörlüğü’nü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Paker, işkence mağdurlarının psikolojisi, psiko travmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-politika alanlarında araştırmalar ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekte yayın yapmıştır. Şimdiye kadar yayınlanmış kitapları: Psiko-politik Yüzleşmeler (2007, Birikim Yayınları); Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık (Der., Filiz Yurtseven ile birlikte; 2015, İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları); Türkiye Debelenirken (2016, İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları).

***

Murat Paker graduated from İstanbul University – School of Medicine in 1985 and worked as a physician for seven years while also completing his MA in clinical psychology at Boğaziçi University, Istanbul. He went to New York in 1992 to do his PhD in clinical psychology at the New School for Social Research. He completed his PhD and post-doc work in 2000. Till 2005, he worked as a psychotherapist and clinical director at Safe Horizon / New York, a large NGO which provides psycho-social support to trauma (including war-torture) survivors. He relocated back to Istanbul in 2005 and founded the graduate program in clinical psychology at Istanbul Bilgi University. Until February 2019, he worked as a full-time faculty at the Psychology Department of the same university; was the director of the graduate program in clinical psychology; taught clinical graduate courses; and provided clinical supervision. He also runs a private psychotherapy practice. He is the founding-general-editor of the book series, Psychoanalysis/Psychology, of the Istanbul Bilgi University Press. His main interest areas are psychoanalysis, psychotraumatology, psychotherapy, and their intersection with politics. Dr. Paker has published extensively on the psychology of torture survivors, psychotraumatlogy, trauma therapy, human rights, and psycho-politics. His published books include: Psiko-politik Yüzleşmeler [Psycho-political Confrontations] (2007, Birikim Press); Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık [Psychological Counseling at Universities] (Ed. With Filiz Yurtseven, 2015, İst. Bilgi University Press); Türkiye Debelenirken [Turkey Floundering] (2016, İst. Bilgi University Press).