Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler

Paker, M. (2016). Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İÇİNDEKİLER Önsöz Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık (2012)Önyargı ve Ayrımcılığa İlişkisel Psikanalitik Bir Bakış (2012)Psikolojik Açıdan Göç (Söyleşiyi yapan: İrfan Kuzu, 6 Kasım 2005, Birgün Gazetesi)          İktidarı Kaybedenin Şiddeti Artar (Söyleşiyi yapan: Neşe Düzel, 3 Nisan

Yeni Kitap: Türkiye Debelenirken Psiko-politik Yüzleşmeler

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de medyaya

Türkiye’de inkâr duvarında çatlaklar oluştu

[Bu söyleşi ilk olarak 8 Ekim 2015 tarihinde REPAIR isimli Ermeni-Türk web platformnda yayınlanmıştır. Link] Murat Paker’le Kürtlerin, Alevilerin ve soykırım kurbanı Ermenilerin maruz kaldıkları sosyal travmalarla ilgili konuştuk. Paker’e göre faillerin bir travma yaşaması ise sosyo-politik  bağlamla kritik derecede bağlantılı. Türkiye’de inkar Cumhuriyetin kuruluş eksenini sorgulamaktan

100. Yılında Ermeni Soykırımını Konuşmak Paneli

14 Mayıs 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşen panelin programı şöyle: 16.00 - 1. Oturum (videosu için tıklayın) Yrd. Doç. Dr. Murat Paker - "1915 Ermeni Soykırımı ile Yüzleşmek Neden Zor Ama Önemli?" Prof. Dr. Turgut Tarhanlı - "Hukuk ve Adalet Arasında Soykırım: Onarıcı Bir Adalet Yaklaşımı" Yrd. Doç. Dr.

1915 Ermeni Soykırımı ile yüzleşmek neden zor ama önemli?

Bu yıl, 2015, 1915’in 100. yıl dönümü. Bir asır geçmiş ve biz Türkiyeliler olarak hala 1915’te komşularımız / yurttaşlarımız olan Ermenilere ne olduğuna dair gereken yüzleşmeleri yapmış ve bu konuda ne toplum olarak kendi içimizde ne de 1915’te öldürülen Ermenilerin çocukları / torunlarıyla barışık bir noktaya gelebilmiş

Yüzleşme süreçlerinde özür, tazminat, tamirat

Bir süredir tartıştığım geçmişle-kendimizle-yüzleşme ve çatışan-iki-tarafın-uzlaşması süreçlerindeki ögeleri / aşamaları bu yazıyla tamamlıyorum. Daha önce tartıştığım ilk beş ögeyi / aşamayı hatırlarsak: Güven / güvenlik: Taraflar birbirlerine asgari güven duyacaklar ve kendilerini güvende hissedecekler. Eşdeğerlilik ve saygı: Taraflar birbirlerini eşdeğer olarak görecek ve asgari saygı gösterecek.

Yüzleşme süreçlerinde bilgi, duygu ve anlam

Türkiye’de köşe yazısı yazarken gündelik siyasetin hay huyuna kapılmamak neredeyse imkânsız gibi. Öte yandan bu gündelik siyaset kendi başına o kadar tüketici ki, sadece onunla ilgilenmek de bir karartma işlevi görebiliyor. Örneğin bugünlerde “çözüm süreci”nde nasıl davranılması gerektiğine dair Erdoğan ile Hükümet arasında çıkan gerilim