Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler

Paker, M. (2016). Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İÇİNDEKİLER Önsöz Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık (2012)Önyargı ve Ayrımcılığa İlişkisel Psikanalitik Bir Bakış (2012)Psikolojik Açıdan Göç (Söyleşiyi yapan: İrfan Kuzu, 6 Kasım 2005, Birgün Gazetesi)          İktidarı Kaybedenin Şiddeti Artar (Söyleşiyi yapan: Neşe Düzel, 3 Nisan

Yeni Kitap: Türkiye Debelenirken Psiko-politik Yüzleşmeler

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de medyaya

Neden HDP?

Bir önceki yazımı “… baraj ve Erdoğan meselesi bir tarafa, Türkiye’nin HDP’nin kurmaya ve sunmaya çalıştığı potansiyele demokratik, sol ve barışçıl bir açılım için büyük ihtiyacı var. Bu açılımın kimi ögeleri şimdiden var, kimilerini de uğraşırsak gerçekleştirebiliriz” diye bitirmiştim. Kısası, HDP sadece Erdoğan ve AKP’yi dizginlemek için oy

Türkiye’nin HDP’ye ihtiyacı var!

Birkaç gün sonra Türkiye yakın tarihinin en kritik genel seçimini yaşayacak. Sinirler gerildi, nefesler tutuldu. Son birkaç seçimden farklı olarak bu sefer yüksek dozda heyecan söz konusu. Son iki seçimde AKP adeta tek kale maç yapar gibiydi, sonucu herkes tahmin edebiliyordu. Bu sefer öyle değil. İki büyük

Gezi Direnişi Yazıları

2013 Haziran ayının ilk iki haftasında gerçekleşen Gezi İsyanı'nın 1. yıldönümünde o zaman düzenli yazdığım T24 internet gazetesinde yayınladığım üç makaleyi burada bir arada sunuyorum. Gezi derslerini 10 alt-başlıkta ele alıyorum: 1) Azim, 2) Ekoloji, 3) İsyan, 4) 12 Eylül'e elveda, 5) Şiddetsizlik, 6) Çoğulluk,

Tecrit Esaslı Hücre Düzeninden Vazgeçilmesi Gerekir (Söyleşi – Ulaş Tosun)

Kısa versiyon: 27 Kasım 2006 Nokta Dergisi Buradaki tam versiyon: Aralık 2006 Birikim Güncel Online Ceza Uygulamarının Tarih İçindeki Seyri UT: Suçlulara karşı cezalandırma uygulamalarının tarih içindeki durumundan bahseder misiniz? MP: İnsanın hayatını toplum olarak sürdürmesi beraberinde, toplumun üretimi ve yeniden üretimi süreçlerinde belirli kültürel-ahlaki normlar oluşturmayı gerektirdi.

Tehdit Algısı ve Omurilik Tepkisi (Söyleşi – Siren İdemen)

Express Dergisi, Ekim 2006 Linç Linci diğer şiddet-saldırı eylemlerden ayıran nedir; nasıl tanımlayabiliriz? Linç kavramı 1700’lerin sonları, 1800’lerin başlarında, Lynch soyadlı Amerikalı bir yüzbaşının adından geliyor. ABD’de, güney eyaletlerinde, mahkemelerin erişemedikleri yerlerde suç işlediği düşünülen insanların mahkeme süreci takip edilmeden kırbaçla cezalandırılmasına imkan veren bir ‘Lynch yasası’nın mimari

Olmak ve Yapmak Gerilimi Arasında Devrim Meselesi

Geleneksel sosyalizmin tahayyül dünyası içinde ‘devrim’ öteden beri yapmak fiiliyle birlikte anılmıştır. Devrim, yapılacak bir şeydir. Şu ya da bu devrimci strateji takip edilerek bir mücadele verilecek, bu mücadele başarılı olursa devrim yapılacak ve devrim sonucunda da toplumsal düzen baştan aşağı yeniden şekillendirilecektir. Bu tahayyül

Sol İçin İki Kampanya Önerisi: Eğitim ve Ulaşım

Biri AKP hükümetinin diğeri de AKP’li İstanbul Belediyesi’nin iki yeni marifetiyle karşı karşıyayız. Bu iki marifet de Türkiye solu için, kendisiyle sınırlı kalmadan kendi değerlerini anlatabileceği, kamusallığı ve de kamu çıkarını yeniden tarif ve taltif edebileceği bir fırsat sunuyor. Aşağıda kısaca değineceğim bu iki konuda

Solun Haleti Ruhiyesi Üzerine

3 Kasım seçimleri Türkiye’de solun her rengi için büyük bir darbe oldu. Kendilerini sol yelpazede gören bütün partiler umduklarının oldukça altında oy aldılar. Sol, seçim sonrasında şaşkınlık ve çökkünlük ile kuyruğu dik tutmaya çalışma arasında gidip gelmekte. En çok duyulan açıklamalar “kendimizi anlatamadık,” “yeterince çalışmadık”