Anti-Semitizm-Siyonizm: Nora Şeni’ye Cevap

21 Kasım 2004 tarihli Radikal İki’de ‘Anti-semitizm’ başlıklı ve Nora Şeni imzalı bir makale yayımlandı. Sayın Şeni bu makalede Birikim dergisinin Ekim 2004 sayısında yayımlanan “Madalyonun iki yüzü: Anti-Semitizm ve Siyonizm” başlıklı ve içinde yedisi telif, beşi çeviri olmak üzere on iki makale bulunan dosyanın içeriği konusunda tek

Bir Irkçılık Madalyonunun İki Yüzü: Siyonizm ve Anti-Semitizm

[Bu makale ilk olarak Birikim Dergisi'nin 186 nolu (Ekim 2004) sayısında yayınlanmıştır. Daha sonra 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan "Psiko-politik Yüzleşmeler" başlıklı kitabımda da yer almıştır]/ Onca başka konu varken Türkiye’de siyonizm ve anti-semitizm meselelerini dert etmenin gereği nedir? Birikim’in daha önceki sayılarında[1] ve bu dosyada Roni