Yeni Kitap: Türkiye Debelenirken Psiko-politik Yüzleşmeler

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de medyaya

Narsisistik / Anti-Sosyal Kişilik Tipleri ve Liderlik

Narsisizmin yoğun ve özel bir alt-türü olarak anti-sosyal (eski dilde psikopatik) kişilik tarzı özellikle siyaset ve iş dünyasında yaygındır. Dünya’da da Türkiye’de de… Narsisistik özellikler: Empatisizlik, ötekilere uzantı muamelesi, büyüklenmecilik, ben-merkezcilik, hep haklı ve hakkı olduğunu düşünme, rekabetçilik, mükemmeliyetçilik, alınganlık, derinde özdeğer ve özgüven kırılganlıkları, derin

Fanatizm İlkelliktir (Söyleşi – Mete Tunçay)

Mete Tunçay: Ben fanatizm konusunda düşündüklerimi yazımın başında biraz anlatmaya çalıştım. Mesela fanatiklik belli görüşlere özgü mü yoksa her şeyin fanatiği olur mu? İstersen oradan başlayalım. Murat Paker: İsterseniz daha önce fanatizmi psiko-politik açıdan nasıl çerçeveleyebiliriz, özellikleri nelerdir, ondan başlayabiliriz. Sonra da oradan sorularla ayrıntılarına geçeriz. M.T.: Tabii. Fanatiklik

Narsisizm Sosyalizme Karşı

Yazının başlığı çoğu okuyucuya yadırgatıcı gelebilir. Narsisizm ve sosyalizm, birbirleriyle karşıtlık ilişkisi içerisinde olamayacak denli ayrı düzeylerin kavramları olarak düşünülebilir. Bu yazı bunun pek de öyle olmadığı üzerine bir deneme. Yazının başlığının vaad ettiğinin aksine sosyalizm üzerine pek az şey söyleyeceğim. “Nasıl bir sosyalizm?” meselesi Birikim’in