Yeni Kitap: Türkiye Debelenirken Psiko-politik Yüzleşmeler

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de medyaya

Olmak ve Yapmak Gerilimi Arasında Devrim Meselesi

Geleneksel sosyalizmin tahayyül dünyası içinde ‘devrim’ öteden beri yapmak fiiliyle birlikte anılmıştır. Devrim, yapılacak bir şeydir. Şu ya da bu devrimci strateji takip edilerek bir mücadele verilecek, bu mücadele başarılı olursa devrim yapılacak ve devrim sonucunda da toplumsal düzen baştan aşağı yeniden şekillendirilecektir. Bu tahayyül

Afet: Doğal mı, Toplumsal mı?

[Bu makale ilk olarak Birikim Dergisi'nin Eylül/Ekim 1999 tarihli 125-126. sayısında yayınlanmıştır] Evren Balta - Murat Paker İzmit Körfezi merkezli genişçe bir toprak parçası ve üzerinde yaşayan milyonlarca insan 17 Ağustos 1999 tarihinde oldukça şiddetli (7.4) bir depreme marûz kaldılar. Depremden tam bir ay sonra bu yazıyı

Narsisizm Sosyalizme Karşı

Yazının başlığı çoğu okuyucuya yadırgatıcı gelebilir. Narsisizm ve sosyalizm, birbirleriyle karşıtlık ilişkisi içerisinde olamayacak denli ayrı düzeylerin kavramları olarak düşünülebilir. Bu yazı bunun pek de öyle olmadığı üzerine bir deneme. Yazının başlığının vaad ettiğinin aksine sosyalizm üzerine pek az şey söyleyeceğim. “Nasıl bir sosyalizm?” meselesi Birikim’in