Genetik Milliyetçilik

Dr. Oktar Babuna lösemi oldu. Kemik iliği nakli yapılması gerekti. Türkiye’de ilik bankası yoktu. Meşhur bir tıp doktoru profesörünün doktor oğlu olduğu için basının ve diğer etkili/yetkili çevrelerin desteğiyle geniş bir kan verme kampanyası başlatıldı. Alınan kanların doku tiplemesi yapılacak ve nihai olarak Türkiye’de bir