Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler

Paker, M. (2016). Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İÇİNDEKİLER Önsöz Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık (2012)Önyargı ve Ayrımcılığa İlişkisel Psikanalitik Bir Bakış (2012)Psikolojik Açıdan Göç (Söyleşiyi yapan: İrfan Kuzu, 6 Kasım 2005, Birgün Gazetesi)          İktidarı Kaybedenin Şiddeti Artar (Söyleşiyi yapan: Neşe Düzel, 3 Nisan

Yeni Kitap: Türkiye Debelenirken Psiko-politik Yüzleşmeler

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de medyaya

Türkiye’de inkâr duvarında çatlaklar oluştu

[Bu söyleşi ilk olarak 8 Ekim 2015 tarihinde REPAIR isimli Ermeni-Türk web platformnda yayınlanmıştır. Link] Murat Paker’le Kürtlerin, Alevilerin ve soykırım kurbanı Ermenilerin maruz kaldıkları sosyal travmalarla ilgili konuştuk. Paker’e göre faillerin bir travma yaşaması ise sosyo-politik  bağlamla kritik derecede bağlantılı. Türkiye’de inkar Cumhuriyetin kuruluş eksenini sorgulamaktan

100. Yılında Ermeni Soykırımını Konuşmak Paneli

14 Mayıs 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşen panelin programı şöyle: 16.00 - 1. Oturum (videosu için tıklayın) Yrd. Doç. Dr. Murat Paker - "1915 Ermeni Soykırımı ile Yüzleşmek Neden Zor Ama Önemli?" Prof. Dr. Turgut Tarhanlı - "Hukuk ve Adalet Arasında Soykırım: Onarıcı Bir Adalet Yaklaşımı" Yrd. Doç. Dr.

1915 Ermeni Soykırımı ile yüzleşmek neden zor ama önemli?

Bu yıl, 2015, 1915’in 100. yıl dönümü. Bir asır geçmiş ve biz Türkiyeliler olarak hala 1915’te komşularımız / yurttaşlarımız olan Ermenilere ne olduğuna dair gereken yüzleşmeleri yapmış ve bu konuda ne toplum olarak kendi içimizde ne de 1915’te öldürülen Ermenilerin çocukları / torunlarıyla barışık bir noktaya gelebilmiş

Bahçesaray (Müküs) Neresi? – 2008 (ve 1984)

(*) Bu yazı 2009 yılında Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlanan Yer Gök Dört Duvar başlıklı, öğrencileri olarak Prof. Türkan Saylan anısına hazırladığımız kitapta yer almıştır. Kitaptaki diğer yazarlar: Serhan Tuğlular, Ayşe Yüksel, Tülay Çakınar Eğilmez, Kaspar Zakaryan, Ari Boyacıyan, Salih Türkoğlu, Erol Eroğlu, Murat Paker, Talat

Özür Ruhun Gıdasıdır (Söyleşi – Tuğba Tekerek)

İnsan psikolojisinde özür dileme neye tekâbül eder? Her şeyden önce belirli bir duygusal olgunlaşma düzeyine tekabül eder. Burada samimi, sahici özürden bahsediyoruz. Kimler özür dilemekte zorlanır? Burada en kritik nokta, ötekini bizden ayrı bir varlık olarak, duyguları, düşünceleri, pozisyonları olan bir varlık olarak ve bizim hareketlerimiz ya da

Türkiye’nin yüzleşme meselesi: Neyle ve nasıl?

Paker, M. (2007). Türkiye'nin yüzleşme meselesi: Neyle ve nasıl? Geçmişin Yükünden Toplumsal Barış ve Demokrasiye içinde. İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Yayınları. Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi/hesaplaşması meselesi çok katmanlı, karmaşık ve dolayısıyla epey zor bir mesele olarak önümüzde duruyor. Zor ve el yordamıyla gidiyoruz, gitmek zorundayız, çünkü