Tehdit Algısı ve Omurilik Tepkisi (Söyleşi – Siren İdemen)

Express Dergisi, Ekim 2006 Linç Linci diğer şiddet-saldırı eylemlerden ayıran nedir; nasıl tanımlayabiliriz? Linç kavramı 1700’lerin sonları, 1800’lerin başlarında, Lynch soyadlı Amerikalı bir yüzbaşının adından geliyor. ABD’de, güney eyaletlerinde, mahkemelerin erişemedikleri yerlerde suç işlediği düşünülen insanların mahkeme süreci takip edilmeden kırbaçla cezalandırılmasına imkan veren bir ‘Lynch yasası’nın mimari

Olmak ve Yapmak Gerilimi Arasında Devrim Meselesi

Geleneksel sosyalizmin tahayyül dünyası içinde ‘devrim’ öteden beri yapmak fiiliyle birlikte anılmıştır. Devrim, yapılacak bir şeydir. Şu ya da bu devrimci strateji takip edilerek bir mücadele verilecek, bu mücadele başarılı olursa devrim yapılacak ve devrim sonucunda da toplumsal düzen baştan aşağı yeniden şekillendirilecektir. Bu tahayyül

Sol İçin İki Kampanya Önerisi: Eğitim ve Ulaşım

Biri AKP hükümetinin diğeri de AKP’li İstanbul Belediyesi’nin iki yeni marifetiyle karşı karşıyayız. Bu iki marifet de Türkiye solu için, kendisiyle sınırlı kalmadan kendi değerlerini anlatabileceği, kamusallığı ve de kamu çıkarını yeniden tarif ve taltif edebileceği bir fırsat sunuyor. Aşağıda kısaca değineceğim bu iki konuda

İktidarı Kaybedenin Şiddeti Artar (Söyleşi-Neşe Düzel)

"Türkiye bir şiddet patlamasından geçiyor. Bu şiddet, bizim eskiden beri alıştığımız kurumlar, örgütler, devletlerarası toplu çatışmalardan, savaşlardan çok daha farklı bir şiddet. Şu anda içinden geçtiğimiz şiddet, toplumun bireylerinin çok büyük çoğunluğunun paylaştığı bir şiddet. Liseler, genç çocukların birbirlerini dövdüğü, yaraladığı ve öldürdüğü bir yer

Anti-Semitizm-Siyonizm: Nora Şeni’ye Cevap

21 Kasım 2004 tarihli Radikal İki’de ‘Anti-semitizm’ başlıklı ve Nora Şeni imzalı bir makale yayımlandı. Sayın Şeni bu makalede Birikim dergisinin Ekim 2004 sayısında yayımlanan “Madalyonun iki yüzü: Anti-Semitizm ve Siyonizm” başlıklı ve içinde yedisi telif, beşi çeviri olmak üzere on iki makale bulunan dosyanın içeriği konusunda tek

Kurtlar Vadisi Neden Bu Kadar Tuttu?

Kurtlar Vadisi neden bu kadar çok izlendi/beğenildi? Bu soruya sosyo-psikolojik ve psiko-politik açıdan nasıl yaklaşabiliriz? Konu önemli, zira bu dizi izlenme rekorları kırarak TV-dizi dünyasının en son yıldızı/fenomeni oldu. Dizinin neden bu kadar tuttuğuna dair elimizde net veriler yok. Sosyal bilimcilerin bu tür fenomenler üzerine araştırma

200 Sayıda Sayılarla Birikim Yazarları

2005 yılı, Birikim’in ilk yayın hayatına başladığı 1975’ten itibaren 30, 1980-89 ara döneminden sonra 1989’da ikinci kez demir almasından itibaren de 16 yıllık bir ömrü işaret ediyor. Ek olarak Birikim, bu sayıyla birlikte sembolik önemi olan 200. sayısını geride bırakıyor. Önce nice yıllara diyelim! 2005’in Birikim için başka bir önemi

Hasta Hakları-İnsan Hakları Üzerine Bir Rapor

Uluslararası düzeyde “hasta hakları” üzerine raporlar hazırlayan ve bu hakların geliştirilmesi gibi bir misyonu olan MDRI (Mental Disability Rights International) isimli sivil toplum örgütü geçtiğimiz ay “Kapalı Kapılar Ardında: Türkiye’nin Psikiyatri Kurumları, Rehabilitasyon Merkezleri ve Yetimhanelerinde Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri” başlıklı en son raporunu kamuoyuna

Psikolojik Açıdan Göç: İrfan Kuzu ile Söyleşi

[Bu söyleşi ilk kez Birgün Pazar Eki, 6 Kasım 2005'te yayımlanmıştır] İrfan Kuzu: Göç, insanlar (çocuk,kadın,erkek) üzerinde nasıl bir psikolojik/travmatik etkileri oluşturur? Bu etkiler kalıcılaştığında göç eden ve göç edilen yerleşimlerdeki insanlar arasında nasıl sorunlar oluşur? MP: Göç oldukça karmaşık bir olgudur. Çok sayıda faktör işin içindedir ve

New Orleans’ta Patlayanlar

Afet dediğimiz şeyi afet yapan yıkıcılığı ve yol açtığı can ve mal kaybıdır. Bir deprem, sel veya kasırga sonrasında can ve mal kaybı yoksa bunlar afet değil, birer doğa olayıdır yalnızca. Bu tür doğa olaylarının olabileceğinin öngörüldüğü yerlerde insan aklının, örgütlenmesinin ve de teknolojinin sunduğu