Büyü yapsak Kürt sorunu biter mi?

Çocukların düşünme kapasitesi beyinsel ve psikolojik gelişimlerine paralel olarak yavaş yavaş gelişir. Karmaşık sosyal ilişkileri ve nedensellikleri mantık kuralları çerçevesinde muhakeme edebilmek ciddi bir soyutlama becerisi gerektirir ve erken ergenlikten itibaren devreye girer. Kaliteli bir eğitim sistemine erişim hakları engellenmiş toplumsal kesimlerin önemli bir kısmının zihinsel potansiyellerini