100. Yılında Ermeni Soykırımını Konuşmak Paneli

14 Mayıs 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşen panelin programı şöyle:

16.00 – 1. Oturum (videosu için tıklayın)

Yrd. Doç. Dr. Murat Paker – “1915 Ermeni Soykırımı ile Yüzleşmek Neden Zor Ama Önemli?”

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı – “Hukuk ve Adalet Arasında Soykırım: Onarıcı Bir Adalet Yaklaşımı”

Yrd. Doç. Dr. Bertan Tokuzlu – “AİHM Kararları Işığında Geçmişle Yüzleşme Sorunu”

Dr. Ohannes Kılıçdağı – “Ermeni Soykırımı’nı Konuşmak: Yerelden Genele”

Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan – “Ermeni Meselesi’ Perspektifini Aşmak”

Prof. Dr. Murat Belge – “Soykırımı İnkâr Vatanseverliğin Bir Gereği midir?”

17.30    Ara

18.00 – 2. Oturum (videosu için tıklayın)

Doç. Dr. Bülent Bilmez  – “İnkârın-Yeniden-Üretiminde Akademyanın Rolü”

Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ – “Feminist Tarih, Ermeniler ve Yüzleşme”

Doç.  Dr. Pınar Uyan – “Tarih, Kimlik, Empati ve Etik”

Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart  –  “Medyada Nefret Söylemi”

Prof. Dr. Ayhan Aktar – “1915’te Tehcire Direnen Bürokratlar”

Prof. Dr. Arus Yumul  – “Kullanışlı Bir Geçmişin Peşinde”

19.30 – 20.30    Tartışma / Soru – Cevap