Narsisistik / Anti-Sosyal Kişilik Tipleri ve Liderlik

Narsisizmin yoğun ve özel bir alt-türü olarak anti-sosyal (eski dilde psikopatik) kişilik tarzı özellikle siyaset ve iş dünyasında yaygındır. Dünya’da da Türkiye’de de… Narsisistik özellikler: Empatisizlik, ötekilere uzantı muamelesi, büyüklenmecilik, ben-merkezcilik, hep haklı ve hakkı olduğunu düşünme, rekabetçilik, mükemmeliyetçilik, alınganlık, derinde özdeğer ve özgüven kırılganlıkları, derin