Bahçesaray (Müküs) Neresi? – 2008 (ve 1984)

(*) Bu yazı 2009 yılında Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlanan Yer Gök Dört Duvar başlıklı, öğrencileri olarak Prof. Türkan Saylan anısına hazırladığımız kitapta yer almıştır. Kitaptaki diğer yazarlar: Serhan Tuğlular, Ayşe Yüksel, Tülay Çakınar Eğilmez, Kaspar Zakaryan, Ari Boyacıyan, Salih Türkoğlu, Erol Eroğlu, Murat Paker, Talat

Dokunulmazlığa Dokunmadan…

Konumuz bağlamında dokunulmazlık (ya da cezasızlık – impunity), yasadışı eylemlerde bulunanların yasal süreçlerden, yaptırımlardan, cezalardan ve genel olarak bu eylemlerinin sorumluluklarından bağışık olma durumudur.[1] Türkiye’de oldukça aşina olduğumuz  işkencecilerin ve diğer hak ihlali faillerinin[2] dokunulmazlıktan yararlanması farklı tür ve düzeylerde ortaya çıkabilmektedir: Gereken soruşturmaların yapılmaması,