Kürt Açılımında Durum

2 Ağustos 2009 tarihinde Kürt açılımının sosyo-psikolojik zorluklarına dair uyarılar içeren, “Yüzleşmeden Açılan Boğulabilir!” başlıklı bir makalem Radikalİki’de yayınlanmıştı. Orada yaptığım analizin bugün daha da fazla geçerli olduğunu düşünüyorum.  Bu makalede, bu açılımın başarısı, “Kürtleri ne kadar memnun ettiğiyle birlikte, bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan Türklerin