Özür Ruhun Gıdasıdır (Söyleşi – Tuğba Tekerek)

İnsan psikolojisinde özür dileme neye tekâbül eder? Her şeyden önce belirli bir duygusal olgunlaşma düzeyine tekabül eder. Burada samimi, sahici özürden bahsediyoruz. Kimler özür dilemekte zorlanır? Burada en kritik nokta, ötekini bizden ayrı bir varlık olarak, duyguları, düşünceleri, pozisyonları olan bir varlık olarak ve bizim hareketlerimiz ya da