Türkiye’nin yüzleşme meselesi: Neyle ve nasıl?

Paker, M. (2007). Türkiye'nin yüzleşme meselesi: Neyle ve nasıl? Geçmişin Yükünden Toplumsal Barış ve Demokrasiye içinde. İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Yayınları. Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi/hesaplaşması meselesi çok katmanlı, karmaşık ve dolayısıyla epey zor bir mesele olarak önümüzde duruyor. Zor ve el yordamıyla gidiyoruz, gitmek zorundayız, çünkü