Bütün İşkenceciler Birleşin, Örgütlenin!

Geçen günlerde gazetelerden okuduğumuza göre, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılacak yasal değişikliklerin kabaca da olsa bir listesi çıkarılmış. Birçoğu Türkiye’nin şimdiki durumuna göre hayli hayırlı sayılabilecek öneriler içermesine rağmen gözüme çarpan bir madde var ki bu yazıyı yazmamın müsebbibi o maddedir. O madde şöyle diyor: “Avrupa